fbpx

Sıramatik

AHBS Sıramatik
AHBS Sıramatik

Her gün ASM’nize yüzlerce hasta geliyor. Bazen uzun kuyruklar oluşuyor. Bu kalabalıkların doğru şekilde yönetilmesi ve yönlendirilmesi gerekiyor. Hastaların TCKN numarasının alınması, kayıtlı olduğu Aile Hekimine sıra verilmesi, kayıtlı değilse veya kendi doktoruna, kurum dışındaysa farklı bir Aile Hekimine sıra verilmesi gerekiyor. Öbür taraftan siz Aile Hekiminin de ekranından sıradaki hastaları, hangisinin randevulu geldiğini görebilmesi ve bir sonraki hastayı kapı üzerindeki ekran vasıtası ile içeri çağırabilmesi gerekiyor. İşte bunun için DoktorJet’te sıramatik özelliğini en sade ve temiz deneyimle size sunuyoruz.

Bilgisayarım kapalıyken hemşirem AHBS’yi kullanamıyor!

Hemşirelerinizin yerine getirdiği bir çok görev var. Aşıların yapılması, izlemlerin takibi ve girilmesi, hastaların bilgilendirilmesi, vs. Bu görevleri yerine getirmeleri için hemşirenize özel yetkiler ile AHBS kullanıcıları oluşturursunuz. Ancak bu noktada şöyle bir problemle karşılaşmanız olasıdır; sizin bilgisayarınız kapalıyken, hemşire AHBS’yi kullanamaz. Çünkü, hemşirenizin kullandığı AHBS’nin çalışması için, sizin AHBS’nizin verilerine ihtiyacı vardır.

Eski Usül

Klasik AHBS’lerde, AHBS programının çalışması için gerekli olan veritabanı sizin bilgisayarınızın hafızasında bulunur. Hemşire bilgisayarına kurduğunuz AHBS’nin, sizin bilgisayarınızda bulunan verilere ulaşabilmesi için sizin bilgisayarınızın çalışır halde olması gerekmektedir. Bu, siz ASM’de yokken hemşire’ninAHBS’yi kullanamaması anlamına gelmektedir. Bu durumda, ya bilgsayarınızın ve AHBS’nizin şifresini hemşirenize vermeniz gerekir, ya da hemşirenizin işlerini sadece siz ASM’deyken halletmesi gerekir.

Yeni İmkanlar

DoktorJet web tabanlıdır. Verilerinizi yüksek güvenlikli sunucularda tutar. Böylece istediğiniz her an hemşireniz, sizin bilgisayarınız açık olmasa bile kendi yetkileri dahilinde AHBS’yi kullanabilir. Bölyece daha daha esnek çalışabilir, daha özgür hissedebilirsiniz.

DoktorJet’e Çok Avantajlı Fiyata Sahip Olmak için Son Günler

Hasta Ziyaretine Çıktım, Laptop taşımadan AHBS’me nasıl erişebilirim?

Cep Telefonundan AHBS

Klasik AHBS’ler bilgisayarlara kurulmaktadır. Dolayısıyla AHBS’nizi kullanmak için bilgisayarınıza bağımlısınızdır. DoktorJet, web tabanlıdır. Evdeki bilgisayarınızdan, ASM’deki laptopunuzdan, tabletinizden veya cep telefonundan AHBS ‘nize erişebilirsiniz.

Continue reading “Hasta Ziyaretine Çıktım, Laptop taşımadan AHBS’me nasıl erişebilirim?”

Bilgisayarım bozulursa veya çalınırsa verilerime ne olacak?

AHBS’nizin bünyesinde size kayıtlı hastaların, yaptığınız muayenelerin, izlemlerin, aşıların ve diğer bir takım işlemlere ilişkin veriler bulunur. Bu verilerin bir kısmını Sağlık Bakanlığı talep etmektedir. AHBS yazılımları da gerekli verileri Sağlık Bakanlığı’na göndermektedir.

Continue reading “Bilgisayarım bozulursa veya çalınırsa verilerime ne olacak?”

Bilgisayarıma format atılacak, AHBS kurulumunu nasıl yapacağım?

AHBS Kurulum İşlemi (Klasik AHBS’ler)

Aile hakimi bilgi sistemleri (AHBS) genelde kurulum gerektiren paket programlar olarak satılmaktadırlar. Bu programları kurabilmek ve kullanabilmek için aşağıdaki adımlar izlenmektedir;

1- AHBS üreten yazılımcı firmaya 1 yıllık lisans ücreti ödenir
2- Yazılımcı firma ile iletişime geçilir
3- Yazılımcı firma AHBS’nin kurulumu için bilgisayarınıza bağlanmak ister. Bunun için sizin Teamwiever gibi bir uzaktan erişim programı kurmanızı talep eder.
4- Uzaktan erişim programı kurulu ve yazılımcı firmaya bu program üzerinden bilgisayarınıza erişim ve kontrol yetkisi verilir.
5- Yazılımcı firma bilgisayarınıza bağlanarak bir veritabanı programı kurulumu yapar (veriler sizin bilgisayarınızda tutulacağı için)
6- Ardından AHBS programını kurar, veritabanı ve ahbs ayarlamalarını yapar

Eğer bilgisayarınıza format atmak isterseniz veya yeni bir bilgisayar aldıysanız AHBS kurulum işlemine işlemlere ilave olarak öncesinde verilerinizin yedeklemesi yapılır gerekli kurulumlar yukarıdaki sıraya göre tekrar edilerek eski verileriniz tekrar yüklenir.

DoktorJet AHBS

Bu uzun süreç ilgili AHBS’nin paket program olması ile ilgilidir ancak geçmişten günümüze bilgisayar programları değişim ve gelişim göstermiştir. Bu değişimlerden bir tanesi de kurulum gerektiren paket programlardan, kurulum gerektirmeyen web tabanlı programlara geçiş olmuştur. İnternet kullanımının artması bu değişimi hızlandırmıştır.

AHBS’ler de bu trende uygun olarak şu ana kadar paket program olarak üretilmişlerdir ve kurulum gerektirmişlerdir. Ancak değişen teknolojik imkanlar ve kanuni hükümler web tabanlı AHBS’lerin önünü açmıştır. DoktorJet web tabanlı altyapısı ile bir çok yeniliği ve kolaylığı beraberinde getirmektedir.

EBYS Elektronik Belge Yönetim Sistemi nedir?


EBYS Nedir?

EBYS Elektronik Belge Yönetim Sistemi kurumun yazışmalarının, belge ve bilgi alışverişlerinin  elektronik ortam üzerinden yapılmasını sağlayan ve fiziksel kaynak ihtiyaçlarını (kağıt, yazıcı, toner, posta, iş gücü vb) ortadan kaldıran bir sistemdir. Birinci basamak sağlık hizmeti veren birimler de yapılan yazışmalarını kayıt altında tutmak ve arşivlemek zorunda olduğu için yayınlanan yönerge ile Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçişleri sağlanmıştır. Sağlık Bakanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemine yönergesine buradan ulaşabilirsiniz. AHBS Kullanımı için de gereklidir.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi web tabanlı olarak internet üzerinden veya bilgisayara kurulan yazılım ile kullanılabilmektedir. Ayrıca ios ve android işletim sistemleri için geliştirilmiş uygulamalar üzerinden de kullanılabilmektedir.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile ilgili Faydalı linkler;

Sağlık Bakanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemine buradan ulaşabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi yardım dokümanlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi yardım videolarına buradan ulaşabilirsiniz.

Aile Hekimlerinin İhtiyaç Listesi

Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğine göre aile sağlığı merkezinde aşağıda belirtilen asgari tıbbi cihaz ve malzemenin faal olarak bulundurulması zorunludur. Yönetmeliğin tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Buna göre aile hekimleri ihtiyaç listesi aşağıdaki gibidir;

a) Steteskop.
b) Tansiyon aleti (çocuk ve erişkin olmak üzere en az iki boy).
c) Otoskop.
ç) Oftalmoskop.
d) Termometre.
e) Işık kaynağı.
f) Dil basacağı.
g) Paravan, perde ve benzerleri.
ğ) Muayene masası.
h) Refleks çekici.
ı) Mezura.
i) Fetal el doppleri.
j) Aşı nakil kabı.
k) Snellen eşeli.
l) Diapozon seti.
m) Tartı aleti (bebek, erişkin boy).
n) Boy ölçer (bebek, erişkin boy).
o) Pansuman seti.
ö) Enjektör, gazlı bez gibi gerekli sarf malzemeleri.
p) Keskin atık kabı.
r) Acil seti;

Acil müdahale setinde asgari aşağıda belirtilen malzemeler bulunur.
1) Laringoskop seti ve yedek pilleri (çocuk ve erişkin için),
2) Ambu ve maske (çocuk ve erişkin boy),
3) Oksijen hortumu ve maskeleri,
4) Entübasyon tüpü (çocuk ve erişkin için),
5) Yardımcı hava yolu araçları (laringeal maske, airway ya da kombi tüp),
6) Enjektörler (2, 5,10 cc ebatlarında her bir ebattan asgari beş adet),
7) Kişisel koruyucu ekipman (eldiven, maske ve benzerleri.).

s) Defibrilatör.
ş) Manometreli oksijen tüpü (taşınabilir).
t) Seyyar lamba.
u) Buzdolabı (sadece aşılar ve antiserumlar için).
ü) Aşı dolabının ve aile sağlığı merkezinin tıbbi hizmet alanları ile bekleme alanlarında iç ortam sıcaklık takiplerini yapmak için standartları Kurumca belirlenmiş olan ısı verisi gönderebilen 2 adet termometre (Aşı dolabı sıcaklık takipleri en fazla iki saatlik aralıklarla yapılacak olup bu süre gerekli görülmesi halinde Kurumca değiştirilebilir.).
v) Aşılar ve ilaçlar için karekod okuyucu.
y) İlaçların miat ve stoklarının listesi (elektronik ortamda takip edilir.).
z) Jinekolojik muayene masası, spekülüm, muayene ve RİA seti.
aa) İlâç ve malzeme dolabı.
bb) Sterilizatör.
cc) EKG cihazı.
çç) Tromel.
dd) Glikometre.
ee) Tekerlekli sandalye.
ff) Nebülizatör.
gg) Santrifüj cihazı.
ğğ) Jeneratör veya kesintisiz güç kaynağı.
hh) Küçük cerrahi seti; asgari 1 portegü, 1 makas, 1 penset, 1 bisturi sapı, (dört hekime kadar iki set, dört hekimden sonra her dört hekim için ilave bir set).
ıı) Genişletilmiş bağışıklama programı kapsamında uygulanan aşılar ve antiserumlar.
ii) Kurum tarafından belirlenen bulundurulması zorunlu tutulan temel acil ilâçlar, aşılar ve antiserumlar.
jj) Aspiratör.
kk) Spirometre veya Peakflowmeter

Birden fazla aile hekiminin bir arada çalıştığı aile sağlığı merkezlerinde, bu maddenin birinci fıkrasındaki tıbbi cihaz ve malzemelerden (a)’dan (k) bendine kadar (k bendi dahil) olanlar her aile hekimi için ayrı ayrı bulundurulur.

Buna ek olarak aile hekimliği birimlerinin gruplandırma kriterlerine göre farklı fiziki gereklilikler olabilmektedir. Sağlık Bakanlığının aile hekimliği birimlerinin gruplandırma kriterleri ile ilgili yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

Tüm aile hekimlerinin AHBS (Aile Hekimliği Bilgi Sistemi) kullanması gerektiği yönetmelikte belirtilmiştir. Buna göre AHBS’ler de aile hekimleri ihtiyaç listesi içerisindedir. Daha fazla bilgi için DoktorJet AHBS Aile Hekimliği Bilgi Sistemine buradan ulaşabilirsiniz

AHBS Nedir? (Aile Hekimliği Bilgi Sistemi)

AHBS Nedir?

AHBS nedir? Aile Hekimliği Bilgi Sistemi, birinci basamak sağlık hizmeti veren aile hekimlerinin görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi için gerekli yardımcı uygulamadır. Aile Hekimliği Bilgi Sistemi kullanılması zorunlu olup uygulamanın temin edilmesi aile hekimi sorumluluğuna bırakılmıştır. Aile hekimleri uygulama ile bakanlığa gönderilmesi gereken zorunlu verilerin merkezi veri tabanına istenilen standartta  kayıpsız olarak gönderebilmekte, takip etmek zorunda oldukları kesin kayıtlı nüfuslarına kolaylıkla erişebilmekte ve izlemlerini yapabilmektedir. DoktorJet Aile Hekimliği Bilgi Sistemi uygulaması hakkında ayrıntılı bilgiye buradan, Aile Hekimliği uygulama yönetmeliğine ise buradan ulaşabilirsiniz.

Zorunlu İzlemler

Aile Hekimliği Bilgi Sistemi zorunlu izlemlerin takip edilmesin ve bakanlığa veri gönderilmesine olanak sağlar. Aile Hekimliği Bilgi Sistemi izlemi gelen hastaların bilgilerini  gösterir, aile hekimi dilerse hastalara bildirim gönderir ve hastaları izlem için aile sağlığı merkezine çağırır. İzlemler için performans itirazı yapılırken de Aile Hekimliği Bilgi Sistemi çıktıları istenir. Zorunlu izlemler hakkında daha fazla bilgi ve aile hekimliği uygulaması performans itiraz formları için DoktorJet Aile Hekimliği Bilgi Sistemi izlemler sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

AHBS Aile Hekimliği Bilgi Sistemi Seçerken

Aile Hekimliği Bilgi Sistemi ancak bakanlık tarafından akredite edilmiş firmalar tarafından sağlanabilmektedir. Gerekli güvenlik ve kalite belgelerini alarak uygulama hizmeti sunan Sağlık Bakanlığı Aktif AHBS Firmaları listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Web Tabanlı AHBS Aile Hekimliği Bilgi Sistemi

Aile hekimliği uygulaması başladığı yıllarda birçok AHBS Aile Hekimliği Bilgi Sistemi paket program yani bilgisayarınıza kurulan program olarak tasarlandı. Bu alanda yapılan gelişmeler AHBS Aile Hekimliği Bilgi Sistemi uygulamasını artık bilgisayara kurulmadan sadece web tarayıcı ile internet üzerinden kullanılmasına imkan verdi. Bu sayede bilgisayarınız bozulsa da, çalınsa ve kaybolsa da tüm verileriniz güvende. Daha fazla bilgi için DoktorJet Aile Hekimliği Bilgi Sistemi sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Yeni Nesil Bir AHBS

DoktorJet kullanabilmek için bilgisayarınıza bir dizi program yüklemek ve ayarlamalarını yapmak zorunda değilsiniz. DoktorJet, web tabanlıdır ve ihtiyacınız olan tek şey bir web tarayıcısıdır.

AHBS kurulumu için Teamviewer gibi uzaktan bağlantı programları ile destek almak veri güvenliğinizi riske atar. DoktorJet, bilgisayarınıza Teamviewer gibi programlar ile bağlanmaz, çünkü kurulum gerektirmez.

DokorJet, verilerinizi sizin adınıza ayrılmış en güvenli sunucularda saklar. Verilerinize sadece siz ve gerekli kısmına Sağlık Bakanlığı erişebilir. Ayrıca bu süreç yönetmelikler ve kanunlar tarafından güvence altına alınmıştır.

DoktorJet’e Çok Avantajlı Fiyata Sahip Olmak için Son Günler

×