Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği

Aile hekiminin görev, yetki ve sorumlulukları

Aile sağlığı elemanının görev, yetki ve sorumlulukları

Aile hekimliği birimine kişi kaydı ve aile hekimi seçimine ilişkin esaslar

Çalışma saatleri

İzinler

Göreve başlayış ve ayrılış

Performans değerlendirmesi

Sözleşmeli aile hekimleri

Sözleşmeli aile sağlığı elemanları

Görevlendirme

Naklen atama

Atama ve nakillere ilişkin sair hususlar

Aile hekimi/aile sağlığı elemanı pozisyonlarının tespiti

Eğitim

Aile sağlığı merkezi

Aile sağlığı merkezinin fiziki şartları

Aile sağlığı merkezinin teknik donanımı

Aile sağlığı merkezinin oluşturulması

Aile sağlığı merkezinin işletilmesi

Tetkik ve tahlil işlemleri

Sevk evrakı, reçete düzenlenmesi ve aile hekiminin bilgilendirilmesi

Yetkilendirilmiş aile hekimleri

Tutulacak kayıtlar

Kayıtların tutulma şekli ve muhafazası

Kayıtların devri

Denetim

Eğitim aile sağlığı merkezi ve eğitim aile hekimliği birimi

Eğitim aile sağlığı merkezinin işletilmesi

Eğitim aile sağlığı merkezinin fiziki şartları ve teknik donanımı

Çalışma saatleri, izin ve denetim

Tetkik ve tahlil işlemleri